top of page

Úvod do historie

Vážení,

 

letošního roku 2015 dosáhne historie obce Doksy úctyhodného výročí od svého založení. Je to již 630 let, co je zaznamenána první písemná zmínka z roku 1385, o naší obci.

     V poslední době se Doksy prudce rozrůstají. Přibylo velké množství nových domů a obyvatel v nich. Uvedu jeden z příkladů. Zhruba před 100 lety zde bylo 136 domů s 1180 obyvateli, nyní je zde 470 čísel popisných a v nich 1600 obyvatel. Máme to štěstí, že jsme přímými svědky takto rozsáhlého rozvoje, který v dějinách obce nemá obdoby.

     Vzhled obce se nám den ze dne mění před očima a stojí jistě za to si připomenout, že tomu tak vždy nebylo. Máte možnost si přečíst a prohlédnout jak některá místa vypadla dříve a nyní.

     Snažím se proto alespoň touto formou přiblížit některé zajímavosti z historie naší obce a jejího blízkého okolí.

Již v roce 1984 bylo na místě bývalého kravína postaveno staveniště s betonárkou, která byla základnou pro vybudování 4 proudové komunikace, včetně mostu u Motlovny. Tím se významně změnila transitní doprava vozidel po tzv. Karlovarské silnici.

Využíváme výhod nově zřízené Pošty (1994).

     Za samozřejmé dnes již považujeme fungující kanalizační síť, včetně čistírny odpadních vod (1995).

K čistotě ovzduší v obci přispěla „plynofikace“ (2000).

Již běžně využíváme novou sportovní halu a širokou škálu jejího vybavení (2003).

Budova školy byla zrekonstruována a nově vybavena (2004). Byl postaven a vybaven  nový pavilon pro předškolní děti (2015) a byla částečně rekonsdtruována budova školy, včetně nové střechy.

Dočkala se rekonstrukce i budova Obecního úřadu.(2006), důstojného prostředí pro práci lékařů a jejich pacientů. Naši senioři našli útočiště v krásném Klubu důchodců.

     Naši občané mají možnost využívat krásného prostředí fotbalového hřiště (2007). Pro děti jsou vybudována tři nová dětská hřiště, kde mají možnost si hrát.

     Na místech zarostlého a polozapomenutého místa se znovu zaleskla hladina Hrázského rybníka v rozsahu 15 ha (2011).

Jsou postupně odstraňována nepěkná, neupravená zákoutí a nahrazována parkovou úpravou, včetně výsadby nových stromů. Vznikla nová odpočinková místa vybavená lavičkami a stoly, kde si lze odpočinout, nebo jen tak popovídat. Povrchové úpravy starých ulic mnohdy mile překvapí i dlouholeté uživatele místních komunikací. Chodníky a parkoviště jsou i na místech, kde by je nikdo nečekal.

     Ve fotogalerii jsou k nahlédnutí místa v obci a blízkém okolí. Nad některými je potřeba se hluboce zamyslet, protože na jedné straně, zub času se na nich nepěkně podepsal. Na straně druhé se změnily  k lepšímu, přímo k nepoznání  .

 

Kronikářka Marta Pospíšilová

Technická spolupráce Jakub Jupa

bottom of page