Zaniklá místa

 

Podívejte se na historické fotografie. Jsou na nich zobrazena místa, které již dnes neuvidíte.

Čížkova skála u hájovny Mrákavy

Fotografie je z roku 1900 (kameníci při práci).

Lom je dnes již zatopen vodou.

Voráčkova skála

Rok 1925.

Pan Václav Voráček (druhý zprava dole v bílé košili). Pan Šimek (druhý zleva dole s knírem). Pan Vlach (je v bílé košili v druhé řadě, první zleva). Pan František Bečka (sedí nahoře první zprava s kladivem a lahví piva) poslední dokeský kameník.

Permanova skála

Rok 1920 (Dokeští kameníci, třetí z prava je poslední kameník František Bečka).

Přírodní divadlo

Fotografie je z 13.7. 1941. Provoz divadla byl právě tohoto dne zahájen hrou Naši furianti. Vybudovali jej členové Dělnické tělovýchovné jednoty.

Sokolovna- tělocvična 

Stavba byla zahájena 17.5 1921, dokončena a slavnostě otevřena 11.6. 1922. Postavili ji členové Mistní Tělocvičné Jednoty Sokol. Ve svém štítě měla nápis ,,Láska budí sílu-síla tvoří práci´´. Stála cca v místech současné prodejny COOP. Stržena byla v 50. letech 20. století.

Kravín

Postaven byl v září 1951 a zbořen byl v září 1985.

Trafika

Trafika patřila panu Václavu Kostkovi (na fotografii první zprava) a stála od roku 1922 do 1945 napravo od budovy Krahulce.

Pekárna

Takto se pekl chléb u pana Lankaše ve Vorlíčkovi ulici v čp. 96. Pekař v popředí se jmenoval pan Kejzlar. Fotografie je z roku 1945.

Obytný vagón

Toto je jeden z 5.ti vagónů, které byly po 1. světové válce přivezeny do obce. Sloužily jako byty pro sociálně slabé.

Tento vagón stál na konci ulice V. Roubala a bydlela v něm rodina Zoubkova.

Hájovna v Kalspotě - Údolí lásky

Budova byla původně Kolským mlýnem. Později zde byla hájovna, která měnila název vždy podle toho, kdo tam bydlel- Hřebíkovna, Vandrovcovna, Koulovna, Radkovna. Fotografie je z roku 1911. Zbořena byla roku 1970.

Kamenný křížek z roku 1821

Křížek byl postaven na toto místo již v 19.století rodinou Vrbských č.p. 1. Jedná se o místo na prašné cestě, která vede na Velkou Dobrou. V současné době je v majetku této rodiny.

Hájovna u dnešního leknínového jezírka

(směrem od hájovny Mrákavy, na Srby - pěší cesta vpravo) - zbořena v r.1935 - hajný p.Mašek.

Brod přes Kačák

U bývalého mlýna (dnes č.p. 20) byl brod přes Kačák, kam se honily všechny husy z vesnice. Rok 1935.

Plavení koní 

K brodu přes Kačák se chodili plavit koně. Tento kůň patřil p. Vrbskému z č.p. 1. Kůň se jmenoval Trček a sedí na něm p. Šretr. Rok 1940.

Obří sudy

U restaurace Na Plůtku stálo 15 obřích sudů pro ubytování. Od r. 1969 do 1985.

Čekárna u rybníka

Stavění autobusové čekárny u rybníka v říjnu 1970. Zbořena byla roku 2005.

Autobus Škoda 706

Tímto autobusem jsme dlouhá léta jezdili s řidičem Jiřím Hrebeněm a průvodčí p. Faiglovou z Dokes do Kladna (Družec-Kladno). Fotografie je z r. 1966.

Restaurace na Mrákavech

Dokeští občané ,,na pivečku´´ v roce 1920 v této restauraci. Fungovala u železničního nádraží Kamenné Žehrovice.

Cihelna 

U osady Motlovna (mezi obcemi Doksy a Družec) byla cihelna, její provoz byl ukončen ve 20. letech 20. století.

Kameníci

Fotografie kameníků ve zdejším lomu? 20.léta 20.století.