Pomníky padlých občanů Dokes  z  I . světové války, a z  II.  světové války

 

Válka – slovo, ze které jde opravdu strach. Válečná mašinérie, ať probíhá v kterékoliv době, je vždy tragickou událostí. Neumíme si vůbec představit, že by naši blízcí odešli do války a již se z ní nikdy nevrátili. Totéž platí i o civilních obyvatelích, které tyto události tragicky zasáhnou.

V Doksech stojí dva pomníky padlých občanů naší obce.

 

 Zápis v naší kronice vztahující se k vybudování pomníku padlých z I. světové války zní: „ Místní korporace postavily těmto obětem války společný pomník, jenž bude státi jako věčná výstraha hromadného vraždění, na znamení budoucímu pokolení“ Čest jejich památce!

Tento pomník postavili již v roce 1918, u kapličky, kdy ale ještě nebyl úplný seznam padlých, nebo nezvěstných a tak paradoxně tam nejsou všechna jména vojáků, kteří se již z I. světové války nevrátili. Kámen na něj opracoval v místního lomu Jan Perman. Vandalové ale některé fotografie v nedávné době vyškrabali a tím znehodnotili památku některých padlých vojínů.

 

Druhý pomník byl postaven ze sbírky dokeských občanů v místním parku. Slavnostní odhalení proběhlo dne 5. října 1947. Autorský návrh vzešel od architekta Jaroslava Fidra. Kamenickou práci na něm odvedli Václav Němec a poslední dokeský kameník František Bečka.  Na tomto pomníku jsou pak již uvedena jména všech zemřelých obyvatel Dokes a to jak z I. světové, tak z II. světové války.

V záhlaví pomníku je nápis „Lidé…bděte!“

 

Je dobře, že se podařilo sehnat takřka všechny fotografie padlých. Můžeme jim znovu pohlédnout do tváře (když kliknutím najedete na fota pomníků) a popřát jim, ať je jim zem lehká.